Om oss

Sandane Gravferdsbyrå vert drive av Christina og Arne Jostein Gimmestad frå heimekontoret i Gloppen Kommune. Vårt arbeid ved gravferder starta i 1987 gjennom å vere filial for Fjordane Begravelsesbyrå. Sandane Gravferdsbyrå etablerte vi i 1995.

    Opplæring og lang røynsle har lært oss mykje om det å møte menneske i sorg. Det er vår oppgåve å gje syrgjande råd og rettleiing. Då er det viktig at ein kjenner tillit til kvarandre.

    Vi tilbyr å kome til dei pårørande i heimen. Det som synest vanskeleg og tungt, løyser vi ilag. Ein får gjensidig kjenne varmen av å gi og å få.

 

    Som medlemmar i Begravelsesbyråenes Forum Norge er vi forplikta til retningslinjer for arbeidet vårt:

 

 

 

                                                                                                Ditt byrå i bygda