Ditt byrå i bygda

 
Støtteordningar

 

Det vert idag gjeve stønad til transport av døde når avstanden frå dødsstaden til gravplassen overstig 20 km. Vidare er det stønad for båretransport til næraste krematorium. Ved desse høva vert det trekt frå ein eigenandel .

Ved einskilde høve vert det og gjeve behovsprøva stønad til gravferd.

 

Det er NAV sine retningslinjer som ligg til grunn for utbetaling av stønad.

Vi hjelper deg med skjema og søknader.