Ditt byrå i bygda

 

Tenester

 • Kister og utstyr

 • Henting heile døgnet ved dødsfall i heimen

 • Stell av den døde og nedlegging i kiste

 • Visning og båreandakt i heim eller kapell

 • Avtale tid og stad for gravferd

 • Gjere avtale med kyrkjeverje/prest

 • Hjelp til med å setje opp annonser og formidle desse til aviser

 • Trykke salmar

 • Formidle ekstra song og musikk

 • Formidle blomster

 • Pynte og assistere i kyrkja

 • Nødvendig transport av kista, herunder gravfølgje

 • Formidle minnesamvær, stad/meny

 • Trekors med namn i påvente av gravstein

 • Hjelpe med søknader om stønad frå NAV

 • Gravstein / Inskripsjon / oppussing

  Vi leverer kister frå Trostrud-Freno. Sjå HER