top of page

Gravferd / Kremasjon

Den tradisjonelle gravferda slik vi kjenner ho, går frå seremonirom til gravplassen.

Ein kan òg velge Humanetisk, livssynsnøytral seremoni, eller seremoniar knyta til andre trussamfunn. 
Ein nyttar då andre lokaler som er eigna til dette.

Alle kister skal i vigd jord. Det vil seie til gravplassen og godkjend grav.


Vi som arbeider med dødsfall ser ei svak endring i valget mellom tradisjonell kistegravferd og bisetjing. Desse seremoniane er svært like. Ved bisetjing skjer jordpåkastinga i kyrkja.

Bisetjing kaller vi det når avdøde skal kremerast. Urna er langt lettare å plassere der ein ynskjer på gravplassen, til dømes i ei slektsgrav.

Skilnaden på pris er ikkje stor. Ekstrakostnaden ligg i kremasjonsavgifta.

Foto Linda Langlo_edited.jpg
bottom of page