top of page

Prisliste

 • Kvit kiste kr 8.450,-

 • Trekvit kiste kr 8.800,-

 • Kiste, ekstra lang/brei kr 8.995,-

 • Silkesvøp kr 1.610,-

 • Barnekister 40 cm - 75 cm kr 5.150,-

 • Barnekister 95 cm – 170 cm kr 5.550,-

 • Barnesvøp kr 990,-

 • Morspose kr 980,-

 • Gravmarkør m/namneplate kr 780,-

 • Salmar 100 stk kr 2.575,-

 • Salmar over 100 stk. kr. 4,50- pr. stk

 • Handbukett kr 250,-

 • Solosang eller ekstra musikk under seremonien frå kr 1.700,-

 • Kondolanseprotokoll kr 480,-

 • Pynting av semonirom kr 1.785,-

 • Assistanse ved sermoni kr 1.380,-

 • Timepris for arbeid kr 840,-

 • Svøping og nedlegging i heimar og på institusjonar kr 1.480,-

 • Telefon og adm. kr 950,-

 • Byråhonorar kr 1.995,-

 • Minnealbum (ekstra) Kr. 450,-

 • LIKVOGN Startgrunnlag kr 800,- Pr. time kr 840,- Pr. km kr 24,-

 • Eigenandel for transport til heimkommune kr 2.700,-

 • Henting frå heim til bårerom GO-kapell, dag kr 2.350,-

 • Henting frå heim til bårerom GO-kapell, kveld/helg kr 2.760,-

 • Båretransport frå GO-kapell til seremonistad frå kr 1.375,- - 2.700,-

 • Gravfylgje kr 1.995,-

Foto Landa Langlo_edited.jpg
bottom of page