top of page

Tenester

 • Kister og utstyr

 • Henting heile døgnet ved dødsfall i heimen

 • Stell av den døde og nedlegging i kiste

 • Visning og båreandakt i heim eller kapell

 • Avtale tid og stad for gravferd

 • Gjere avtale med kyrkjeverje/prest

 • Hjelp til med å setje opp annonser og formidle desse til aviser

 • Trykke salmar

 • Formidle ekstra song og musikk

 • Pynte og assistere i kyrkja

 • Nødvendig transport av kista, herunder gravfølgje

 • Formidle minnesamvær, stad/meny

 • Gravmarkør med namn i påvente av gravstein

 • Hjelpe med søknader om stønad frå NAV

 • Gravstein / Inskripsjon / oppussing

Foto Linda Støylen_edited.jpg
Toten_T4_ext.jpg

​Vi leverer kister frå Trostrud-Fresno.

Sjå meir her

Kister
Skjermbilde 2023-03-21 kl. 11.30.36.png
Gravstein

​Vi leverer gravsteinar frå Nergård Steinindustri.

Sjå meir her

Formidle blomster
230160_blomster_begravelse kopi.png

Vi samarbeider med: 

Tystad Blomster  tlf. 900 92 407

Vereide Blomster/Hageland tlf. 906 99 470

Støtteordningar

 

Det vert idag gjeve stønad til transport av døde når avstanden frå dødsstaden til gravplassen overstig 20 km. Vidare er det stønad for båretransport til næraste krematorium. Pårøremde skal ved disse høva kun betale eigenandel .

Ved einskilde høve vert det og gjeve behovsprøva stønad til gravferd.

 

Det er NAV sine retningslinjer som ligg til grunn for utbetaling av stønad.

Vi hjelper deg med skjema og søknader.

bottom of page