top of page
topp_nettside.jpg

NÅR DU MISTER EIN DU ER GLAD I

Foto: Ronny Solheim

VI ØNSKJER Å STÅ TIL TENESTE

 

I møte med død treng vi alle hjelp på ulike måtar. Sorga kan opplevast som tung å bere, anten dødsfallet kom brått på eller var venta. Å ta kontakt med eit gravferdsbyrå for å få råd om vegen vidare kan vere ein god måte å starte prosessen. Vi ønskjer å stå til teneste med råd, rettleiing og praktisk hjelp i planlegging av gravferda.

Dei råda og den hjelpa og støtta vi kan gje, vil du vonleg setje pris på i ei vanskeleg tid. Gjennom ein planleggingssamtale med ein av våre gravferdskonsulentar kan vi hjelpe deg med å finne den løysinga som passar best for deg og dine. Vi kan kontaktast alle dagar, heile døgnet.

bottom of page