top of page
gravferd_edited.jpg

Om Sandane Gravferdsbyrå

Sandane Gravferdsbyrå vert drive av Christina og Arne Jostein Gimmestad frå heimekontoret i Gloppen Kommune.
Vårt arbeid ved gravferder starta i 1987 gjennom å vere filial for Fjordane Begravelsesbyrå. Sandane Gravferdsbyrå etablerte vi i 1995. Frå hausten 2022 har Hege Alme teke del i vårt arbeid, og vil framover vere ein del av Sandane Gravferdsbyrå.

Ditt byrå i bygda

 

Opplæring og lang røynsle har lært oss mykje om det å møte menneske i sorg. Det er vår oppgåve å gje syrgjande råd og rettleiing. Då er det viktig at ein kjenner tillit til kvarandre.

Vi tilbyr å kome til dei pårørande i heimen. Det som synest vanskeleg og tungt, løyser vi ilag. Ein får gjensidig kjenne varmen av å gi og å få.

Våre tilsette

 

 • Christina Alander Gimmestad

 • Arne Jostein Gimmestad

 • Hege Alme

Våre retningslinjer

Som medlemmar i Virke Gravferd er vi forplikta til retningslinjer for arbeidet vårt:
 

 • Hensyn og respekt for dei pårørande

 • Taushet med hensyn på personlege forhold

 • Verdighet i alle delar av yrkesutførelsen

 • Å bistå med aktuelle tenester og varer

 • Forskriftsmessig utstyr og godt vedlikehalden bårebil

 • Å gje informasjon om alternative varer og tenester

 • Å gje informasjon om prisar

 • Spesifiserte rekningar for byråets tenester

 • Kontrol med hensyn på standard og yrkesutførelse

Foto Linda Støylen_edit_edited.jpg
bottom of page